ԱՂԱՄԱՆՆԵՐ
ԱՆՈԹՆԵՐ
ԱՊԱԿԵ ԿԱՓԱՐԻՉՆԵՐ
ԱՐԱԳԱԵՌ ԿԱԹՍԱՆԵՐ
ԱՓՍԵՆԵՐ
ԱՓՍԵՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ
ԲԱԺԱԿՆԵՐ
ԲԱԺԱԿՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ
ԾԱՂԿԱՄԱՆՆԵՐ
ԲԱՑԻՉՆԵՐ
ԳԴԱԼՆԵՐ
ԳԴԱԼ ՔԱՄԻՉՆԵՐ
ԳԻՆՈՒ ԲԱՑԻՉՆԵՐ
ԳՐՏՆԱԿՆԵՐ
ԴԱՆԱԿՆԵՐ
ԴԱՆԱԿ ՍՐԻՉՆԵՐ
ԴԱՆԱԿՆԵՐԻ ՏԱԿԴԻՐՆԵՐ
ԹԱՎԱՆԵՐ
ԹԱՎԱՅԻ ՏԱԿԴԻՐՆԵՐ
ԹԵՅ ԹՐՄԻՉՆԵՐ
ԹԵՅՆԻԿՆԵՐ
ԹԵՐՄՈՍՆԵՐ
ԹԽՄԱՆ ԹՈՒՂԹ
ԹԽՎԱՑՔԻ ԱՓՍԵՆԵՐ
ԹԽՎԱՑՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐԻՉՆԵՐ
ԺԱՄԱՉԱՓԵՐ
ԽԱՌՆԻՉՆԵՐ
ԽՈԶԱՊՈՒԽՏ ՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ՍԱՐՔԵՐ
ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ԿԱԽԻՉՆԵՐ
ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ
ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ԲԱՀԻԿՆԵՐ
ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԱԽՏԱԿՆԵՐ
ԾՓԻՉՆԵՐ
ԿԱԹՍԱՆԵՐ
ՍՈՈՒՍԻ ԿԱԹՍԱՆԵՐ
ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ
ԿԱՐՏՈՖԻԼ ՃԶՄԻՉՆԵՐ
ԿՈՐԻԶ ՀԱՆԻՉ
ՄԹԵՐՔԻ ՊԱՀՄԱՆ ՏԱՐԱՆԵՐ
ԿՈՒԺԵՐ
ԿՐԱԿԱՅՐԻՉՆԵՐ
ՀԱՎԱՆԳՆԵՐ
ԽՈԶԱՆԱԿՆԵՐ
ՀԱՑԱՄԱՆՆԵՐ
ՑՈՂԱՇԻԹԵՐ
ՁԱԳԱՐՆԵՐ
ՁԵՌՆՈՑՆԵՐ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ
ՄԱՔՐԻՉՆԵՐ
ՄԿՐԱՏ
ՄՈԽՐԱՄԱՆՆԵՐ
ՄՈՒԼՏԻ-ԿՏՐԻՉՆԵՐ
ՄԻՍ ԾԵԾԵԼՈՒ ՄՈՒՐՃԵՐ
ՆՐԲԱԹԻԹԵՂԻ ԴԻՍՊԵՆՍԵՐ
ՇԱՔԱՐԱՎԱԶԻ ՏԱՐԱՆԵՐ
ՇԵՅՔԵՐՆԵՐ
ՇԵՐԵՓՆԵՐ
ՇՇԻ ԽՑԱՆՆԵՐ
ՈՒՆԵԼԻՆԵՐ
ՉԱՓԻՉՆԵՐ
ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐ
ՊԱՏԱՌԱՔԱՂԵՐ
ՊՂՊԵՂ ԱՂԱՑՆԵՐ
ՋԱԶՎԵԻ ՏԱԿԴԻՐՆԵՐ
ՋԱՐԴԻՉՆԵՐ
ՋԵՐՄԱՉԱՓԵՐ
ՋՐԻ ԶՏՄԱՆ ԿՈՒԺԵՐ
ՋՐԻ ՖԻԼՏՐԵՐ
ՍԱՌԵՑՄԱՆ ՊԱՐԿԵՐ
ՍԱՌՈՒՅՑԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ
ՍԱՌՈՒՅՑԻ ՏԱՐԱՆԵՐ
ՍԵՂԱՆԻ ԴԱՆԱԿ-ՊԱՏԱՌԱՔԱՂՆԵՐ
ՍԻԼԻԿՈՆԵ ԿԱՓԱՐԻՉՆԵՐ
ՍԽՏՈՐ ՃԶՄԻՉՆԵՐ
ՍԿՈՒՏԵՂՆԵՐ
ՍՈՈՒՍԻ ՏԱՐԱՆԵՐ
ՍՊԱՍՔԻ ՉՈՐԱՆՈՑՆԵՐ
ՍՐՃԵՓՆԵՐ
ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ ՏԱՐԱՆԵՐ
ՏԱԿԴԻՐՆԵՐ
ՏԱՐԱՆԵՐ
ՏԵՐՄՈ ՊԱՅՈՒՍԱԿՆԵՐ
ՔԱՄԻՉՆԵՐ
ՔԵՐԻՉՆԵՐ
ՍՊԱՍՔԻ ՏԱԿԴԻՐՆԵՐ
ՎԱԿՈՒՈՒՄՈՎ ՏՈՊՐԱԿՆԵՐ
ՑԻՏՐՈՒՍԻ ՃԶՄԻՉնԵՐ
ՖՈՆԴՅՈՒ ՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ՍԱՐՔԵՐ
ՖՈՐՄԱՆԵՐ
ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ

Պայմաններն ու դրույթները

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՏԵՂԵԿԱՆԱԼ WWW.VEGAHOME.AM ԿԱՅՔՈՒՄ ԱՌՑԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ

Սույն Պայմաններում՝

«Մենք» և «Մեզ» դերանունները վերաբերում են «Vegahome.am»-ին։

«Դուք» և «Ձեր» դերանունները վերաբերում են պատվեր իրականացնող անձին։

vegahome.am կայքում առկա ապրանքների գնումներն իրականացվում են հետևյալ Դրույթներին և Պայմաններին խստիվ համապատասխան (այսուհետ՝ «Պայմաններ»)։

Գնելով vegahome.am կայքում առկա ապրանքները՝ Դուք համաձայնվում եք սույն Պայմանների հետ, ինչպես նաև համաձայնվում եք օգտագործել ձեռքբերած արտադրատեսակները և ապրանքները սույն Պայմաններին համապատասխան:

Ուստի, գնումներ անելուց առաջ խնդրում ենք ուշադիր կարդալ մեր Պայմանները։

  • 1. Արտադրատեսակները և ապրանքները հնարավոր է գնել www.vegahome.am կայքում (այսուհետ՝ Կայք)՝ բանկային կրեդիտքարտի միջոցով, օնլայն վճարային համակարգերի միջոցով, կամ առձեռն վճարման եղանակով:
  • 2. Կայքում էլեկտրոնային պատվերը լրացնելով և տեղադրելով՝ Դուք տվյալ ապրանքների առաջարկ եք կատարում սույն Պայմաններին համապատասխան, ինչը մեր կողմից ընդունվելու դեպքում համարվում է պարտավորեցնող պայմանագիր։
  • 3. Կայքի միջոցով առցանց կատարված գնումը համարվում է իրականացված այն պահից, երբ մեր կամ մեր կողմից ներդրված ավտոմատացված համակարգի կողմից կմշակվի Ձեր վճարումն ու այդ մասին Ձեզ կուղարկվի գործարքը հաստատող նամակ կամ մեր աշխատակիցը կկապնվի Ձեր հետ, որը կհամարվի Ձեր առաջարկի ընդունում։
  • 4. Բոլոր գներն ու սակագները ներառում են բոլոր կիրառելի հարկերն ու ավելացված արժեքի հարկը։
  • 5. Վաճառված ապրանքները ենթակա են վերադարձի ըստ ՀՀ օրենքի։
  • 6. Մենք պատասխանատվություն չենք կրում առցանց գնման ընթացքում Ձեր իսկ կողմից կատարված որևէ սխալի համար: